Benefity

Optimálne rezidenčné riešenie

Online Controller ponúka riadenie klimatizačných jednotiek cez internet (HTTP protokol) z akéhokoľvek miesta (zamestnanie, služobná cesta, hotel, ...). Cez jednoduchú a intuitívnu obrazovku ovládate vašu klimatizáciu taktiež z vášho mobilného telefónu (z dovolenky, z auta,...) cez dátovú službu vášho GSM mobilného operátora.

Optimal residential solution

Komfortné výhody:

 • Diaľkové ovládanie umožňuje zapnúť klimatizáciu pred vašim príchodom
 • Diaľková rodičovská kontrola vhodne nastavenej tepelnej pohody, ak deti sú samé doma
 • Unikátny nástroj pre paralyzovaných a bezvládnych ľudí, ktorí môžu ovládať klimatizáciu svojpomocne pomocou špeciálne upraveného počítača
 • Zabezpečuje vhodné klimatizovanie pre domáce zvieratá a rastliny, aj keď nikto nie je doma
 • Online kontrola stavu vašej klimatizácie, detekcia poruchy s kódom chyby pomáha urýchliť čas opravy
 • 3G/WiFi pripojenie pre objekty bez drôtového spojenia na internet (chaty...)

Ďalšie výhody:

 • Online Controller nikdy nezabudne vypnúť klimatizáciu pri odchode z domu alebo z kancelárie
 • Obmedzenie rozsahu teploty zamedzuje neprimeraným nastaveniam
 • Užívateľ môže zapnúť klimatizáciu pred príchodom aj cez SmartPhone.
 • Užívateľ prichádza do vychladeného priestoru, pričom neplytval elektrickou energiou na rozdiel od časového zapnutia

Detaily komponentov pozrite OnlineController portfolio.pdf

Ako to kúpiť?

 

Možnosti WiFi

WiFi possibilities

Konfigurácia 3G/WiFi

3G/WiFi configuration

 

Vykurovanie pod kontrolou - riešenie pre korporácie

Komplexný manažment klimatizačných systémov s veľkým množstvom klimatizačných jednotiek v komerčných budovách, nákupných centrách, priemyselných objektoch, ... s odpovedajúcim počtom adaptérov KKRP01A. Sieť klimatizácií je súčasťou existujúcej alebo novovytvorenej siete LAN a je riadená centrálny serverom.

Zamestnanci (užívatelia) sa prihlasujú na server svojiím vlastným prihlasovacím menom/heslom odkiaľ ovládajú klimatizáciu alebo systém klimatizácií podľa pridelených práv. Alebo ich ovládajú pomocou mobilného telefónu cez dátovú službu ich GSM poskytovateľa, ale stále prostredníctvom servera.

Heating under control - corporate solution

Výhody centrálneho riadenia:

 • Vzdialené monitorovanie pomáha ľuďom cítiť sa bezpečne, eliminuje strach z nových technológií, špeciálne keď tepelné čerpadlo pracuje ako monovalentný zdroj
 • Okamžitá správa o poruche urýchľuje opravu. Podrobný popis chyby eliminuje potrebu diagnostiky na mieste, to znamená, že servisný technik je schopný opraviť poruchu na prvýkrát.
 • Online Controller udržiava prevádzku klimatizáciu v režime vykurovania a ostatné blokuje počas zimného ročného obdobia. Hlavne vtedy, ak tepelné čerpadlo je primárnym systémom a je potrebné sa vyhnúť omylu pri obsluhe, či sabotáži
 • Ak je priestor dlhší čas neobývaný (napr. počas prázdnin), diaľkové zníženie nastavenej teploty (Setpoint) značne zvyšuje úspornosť prevádzky. Predhriatie domu tesne pred príchodom diaľkovo je viac flexibilné ako pevný týždenný program.
 • V prípadoch, kde centrálna správa budovy (Building Management System) riadi všetky zariadania HVAC cez sieť založenú na Modbus protokole RTU, adaptér Online Controller je schopný pracovať

Ďalšie výhody

 • Blokuje protichodné režimy prevádzky, ak niekoľko nezávislých systémov pôsobí na jednom mieste
 • Obmedzenie rozsahu teploty zamedzuje neprimeraným nastaveniam
 • Možnosť vytvorenia a následne zmien zón a skupín klimatizovania presne podľa dispozície miestnosti (otvorené kancelárie, haly s viacerými jednotkami...), jednoducho inteligentné a efektívne riadenie klimatizácií
 • Použitím vizualizačných nástrojov je možné vytvoriť grafické výstupy kompletných informácii monitoringu všetkých parametrov klimatizovania
 • Implementácia účtovania pre merania skutočných spotrieb elektrickej energie. V prípade centrálneho riadenia budovy (Building Management System), kde sú všetky zariadenia založené na Modbus RTU protokole, adaptér KKRP01A môže slúžiť ako rozhranie pre spojenie Daikin Split jednotiek do siete Modbus

Detaily komponentov pozrite OnlineController portfolio.pdf

Ako to kúpiť?

 

Chladenie citlivých technológií

Chladenie citlivých technológií je dôležité pre objekty v priemysle, v armáde, bezpečnostných zložiek, telekomunikáci a pod. Online Controller podporujúc štandardné protokoly a aplikácie pripája klimatizačné zariadenia do jednej siete s ostatnými telekomunikačnými zariadeniami.

Benefity:

 • Diaľkové monitorovanie klimatizačných systémov umožňuje bezpečnú prevádzku citlivých zariadení
 • Cielené na IT sektor, telekomunikácie a technologické meranie
 • Nie je potrebná osobná prítomnosť pre znalosť teplotných podmienok
 • Detailná online informácia o poruche A/C systému vo vybranom jazyku
 • Pravidelná kontrola teploty upozorní, ak je táto teplota mimo stanovený limit
 • Redudantná štruktúra chladenia N+1 pre najvyššiu dôležitosť

Detaily komponentov pozrite OnlineController portfolio.pdf