Samoinštalácia

Ponúkame príležitosť zručným technikom a používateľom vytvoriť si kontá svojpomocne

Samoinštalácia adaptéra KKRP01A

Ak ste si kúpili adaptér KKRP01A a poznáte všetky technické informácie k jeho inštalácii, konfigurácii a aktivácii, môžete si vytvoriť vaše vlastné konto Superužívateľa a aktivovať adaptér.

Prez začiatkom samoinštalácie, váš adaptér KKRP01A musí byť správne pripojený k vašej klimatizácii Daikin, pripojený na internet a nakonfigurovaný na komunikáciu so serverom. Prosím, najskôr si prečítajte návod na inštaláciu adaptéra KKRP01A (Quick start). Pre podrobnejšie inofrmácie si stiahnite manuál so sekcie Na stiahnutie (Download).

Vytvorte konto typu Superuser a aktivujte svoj adaptér KKRP01A .

Registrácia konta inštalačného technika

Môžete si vytvoriť vaše vlastné konto pre technika (typu Installer) a pokračovať v registrácii ďalších účtov pre užívateľov (typu Superuser) pre nového klienta a potom mu aj aktivovať jeho adaptéry Online Controller

Vytvor konto inštalačného technika .