Zelfinstallatie

Aan bekwame technici en installers bieden we de mogelijkheid het conto zelf te creëren

Zelfinstallatie van een eenheid

Hebt u de adapter KKRP01A gekocht en kent u alle technische informatie over zijn installatie, configuraitie en activatie, dan kunt u uw eigen conto van Supergebruiker creëren en de adapter activeren.

Voor het begin van de zelfinstallatie moet uw adapter KKRP01A juist tot uw airconditioning Daikin en op internet worden aangesloten en ingesteld worden op de communicatie met de server. Leest u eerst de handleiding voor de installatie van de adapter KKRP01A (Quick start) door. Voor gedetailleerde informatie downloadt u het handboek van de sectie Te download (Download).

Creëert u het contotype Superuser en activeert u uw adapter KKRP01A .

Registratie van het conto van de installatietechnicus

U kunt uw eigen conto met het type technicus creëren (type Installer) en verdergaan met de registratie van contoŽs voor users (type Superuser) voor de nieuwe klant en dan de klant ook zijn adapters Online Controller activeren

Creëert u een conto van de installatietechnicus .