Αυτο - εγκατάσταση

Προσφέρουμε την δυνατότητα στους επιδέξιους εγκαταστάτες και χρήστες να δημιουργήσουν τους λογαριασμούς από μόνοι τους.

Αυτο-εγκατάσταση της μονάδας

Εάν αγοράσατε controller KKRP01A και γνωρίζετε από τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση και την εγκατάσταση του, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό υπερχρήστη και να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο.

Πριν από την έναρξη της αυτο - εγκατάστασης, ο προσαρμογέας σας πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στην Daikin A / C μονάδα, η οποία συνδέεται στο Internet και διαμορφώνεται για να επικοινωνήσει με τον διακομιστή. Παρακαλώ, διαβάστε πρώτα το Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για να το καταφέρετε. Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το εγχειρίδιο από το τμήμα Downloads.

Δημιουργία λογαριασμού υπερχρήστη και ενεργοποίηση του δικού σος controller .

Εγγραφή για λογαριασμό εγκαταστάτη

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό εγκαταστάτη και να συνεχίζετετην εγγραφή ενός SupeUser λογαριασμού για νέο πελάτη και να ενεργοποιήσει τους controllers του.

Δημιουργία λογαριασμού εγκατάστασης .